iTunes gratis downloaden Windows 10 64-bits (2023)

1. Download en gebruik iTunes voor Windows 10 - Apple Support

 • 24 oktober 2022 · Download iTunes 12.10.11 voor Windows 10 (64-bit) · Download iTunes 12.10.11 voor Windows 10 (32-bit). Ontdek iTunes voor Windows 10. Navigeren...

 • Met iTunes voor Windows 10 beheert u uw gehele mediacollectie op één plek. Abonneer je op Apple Music om toegang te krijgen tot miljoenen nummers. Koop muziek en films in de iTunes Store. En synchroniseer inhoud van uw computer naar uw iPhone, iPad of iPod touch.

2. Download iTunes 64-bit - gratis - nieuwste versie

 • Download iTunes 64-bit voor Windows nu van Softonic: 100% veilig en virusvrij. Meer dan 9437 downloads deze maand. Download iTunes 64-bit nieuwste versie.

 • Beheer uw media met iTunes 64-bit

Download iTunes 64-bit - free - latest version

3. iTunes 12.10.11 voor Windows (Windows 64 bit) - Apple-ondersteuning

 • 7 december 2020 · iTunes 12.10.11 voor Windows (Windows 64 bit) ... iTunes is de gemakkelijkste manier om op uw pc van uw favoriete muziek, films, tv-programma's en meer te genieten.

 • Over iTunes

4. Apple iTunes voor Windows XP, 7, 8, 10 en 11 12.12.10.1 - TechSpot

 • 13 september 2023 · Download Apple iTunes voor Windows - Speel al je muziek, video en ... Windows 11/10 64-bit · Windows 11/10 32-bit · Windows 7/8 64-bit · Windows ...

 • Speel al uw muziek, video af en synchroniseer inhoud met uw iPhone, iPad en Apple TV. iTunes is een gratis applicatie voor Windows en macOS.

Apple iTunes for Windows XP, 7, 8, 10 and 11 12.12.10.1 - TechSpot

5. Download iTunes (64-bit) 12.12.9.5 voor Windows | Uptodown.com

 • Download de nieuwste versie van iTunes (64-bit) voor Windows. De perfecte partner voor uw nieuwe iPod of iPhone. Apple heeft deze complete mp3 populair gemaakt...

6. iTunes (64-bit) download (nieuwste 2023) voor Windows 11/10 - FileHorse

 • 14 september 2023 · Download iTunes voor Windows PC van FileHorse. 100% veilig ✓ Gratis download 64-bit nieuwste versie 2023.

 • iTunes voor pc is de beste manier om de muziek, films en tv-programma's die u al heeft te ordenen en ervan te genieten, en te winkelen voor de programma's die u graag wilt hebben. Je kunt zelfs gratis luisteren...

iTunes (64-bit) Download (2023 Latest) for Windows 11/10 - FileHorse

7. Download iTunes 64-bit voor Windows - Gratis - 12.12.5.8

 • 14 september 2022 · Download iTunes 64-bit voor Windows en lees recensies. Gratis one-stop-entertainmentwinkel van Apple.

 • Download iTunes 64-bit voor Windows en lees recensies. Gratis one-stop-entertainmentwinkel van Apple.

8. Apple iTunes 12.12.10.1 (64-bit) gratis download - Downloadcrew

 • Windows 10, Windows 11. Licentie: Freeware. Ontwikkelaar: Apple. Softwarekosten ... 258,00 MB. Downloaden. 100% gratis getest en veilig. Ook beschikbaar voor deze platforms.

 • Apple iTunes 12.12.10.1 (64-bit): muziek downloaden, beheren en afspelen vanaf uw computer

Apple iTunes 12.12.10.1 (64-bit) free download - Downloadcrew

9. Download iTunes - gratis - nieuwste versie

 • Download iTunes voor Windows nu van Softonic: 100% veilig en virusvrij. Meer dan 26657 downloads deze maand. Download iTunes nieuwste versie 2023.

 • iTunes voor Windows: al je muziek en entertainment op één plek!

Download iTunes - free - latest version

10. Download iTunes voor Windows 11, 10, 7, 8/8.1 (64 bit/32 bit) - SoftRadar

 • iTunes, gratis download. Muzieksoftware uitgevonden door Apple om muziek af te spelen of te downloaden.

11. Download iTunes 64-bit 12.12.5.8 voor Windows - Filehippo.com

 • 14 september 2022 · Download iTunes 64-bit 12.12.5.8 voor Windows. Snelle downloads van de nieuwste gratis software! Klik nu.

 • Download iTunes 64-bit 12.12.5.8 voor Windows. Snelle downloads van de nieuwste gratis software! Klik nu

12. Download iTunes 10 (64-bit) voor Windows - OudeVersie.com

 • Totaal aantal downloads: 68.618; Bijgedragen door: Shane Parkar; Beoordeling: 0 van 5 Beoordeel het! (0 stemmen). Getest: vrij van spyware, adware en virussen. iTunes 10 (64-bits) ...

 • Wanneer u software uploadt naar oldversion.com, wordt u beloond met punten. Voor elk correct ingevuld veld worden punten toegekend beloond, sommige velden zijn optioneel, maar hoe meer u opgeeft, hoe meer u beloond wordt!

Download iTunes 10 (64-bit) for Windows - OldVersion.com

13. Download iTunes voor Windows 10 (32/64 bit) in het Engels

 • iTunes voor Windows 10 - Een programma waarmee u toegang krijgt tot het bestandssysteem van een draagbaar apparaat van Apple. Met zijn hulp kan de gebruiker audiobestanden downloaden, ...

 • Download iTunes voor Windows 10 (32/64 bit) gratis. Het hulpprogramma is ontworpen om te werken met het bestandssysteem van Apple-gadgets.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 06/12/2023

Views: 5317

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.