วง กลอง แอ ว เป็น วง ดนตรี พื้นบ้าน ภาค ใด (2023)

1. กลองแอว

 • กลองแอว เป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือ มีลักษณะคล้ายกับกลองยาว แต่ใหญ่และยาวกว่ามาก ตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เป็นกลองขึงด้วยหนังหน้าเดียว มีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลอง ...

 •          กลองแอว เป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือ มีลักษณะคล้ายกับกลองยาว แต่ใหญ่และยาวกว่ามาก ตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เป็นกลองขึงด้วยหนังหน้าเดียว มีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลอง เอวคอด ตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวย ช่วงท้ายของกลองกลึงควั่นเป็นปล้องๆ มีหลายขนาด โดยมีหน้ากลองกว้างประมาณ 35-40 ซม. ความยาวของไหล่กลองประมาณ 75-80 ซม. และความยาวช่วงท้ายประมาณ 95-100 ซม.         กลองแอว เป็นชื่อเรียกที่มีความหมายถึง ลักษณะรูปร่างของหุ่นกลองที่คล้ายกับ "สะเอว"นอกจากนั้นยังอื่นมีชื่อเรียกขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น บ้างก็เรียกตามรูปร่างลักษณะที่เห็น หรือเรียกตามเสียงที่ได้ยิน บ้างก็เรียกตามตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมา เช่น กลองเปิ้งมง, กลองต๊กเส้ง และกลองอืด เป็นต้น         ก่อนการตีจะต้องถ่วงหน้ากลองด้วยวัสดุเหนียวๆ ที่เรียกว่า จ่ากลอง ทำมาจากข้าวเหนียวนึ่งบดผสมกับขี้เถ้า แล้วแต่สูตรของแต่ละคน หรือใช้กล้วยตากอบน้ำผึ้งบด ติดไว้บริเวณหน้ากลองเพื่อเพิ่มความดังกังวาน         กลองแอวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ตามขนาดและเสียง คือ กลองแอวเสียงใหญ่ เสียงกลาง และเสียงเล็ก ซึ่งแต่ละประเภทจะมีขนาดของตัวกลองที่แตกต่างกันไปตามลำดับ         โดยปกติกลองแอวที่ใช้ในภาคเหนือ จะบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ คือ ตะโล้ดโป๊ด สว่า (ฉาบใหญ่) ฆ้องอุ้ย ฆ้องโหย้ง โดยตีเป็นเครื่องประกอบจังหวะบรรเลงร่วมกันไปตลอดรวมเรียกว่า วงกลองตึ่งโนง และในบางโอกาสมักนิยมใช้เครื่องเป่าที่มีเสียงดังประกอบด้วย คือ แน ซึ่งมี 2 เลา ได้แก่ แนน้อย และแนหลวง หรืออาจจะมีการเพิ่มจำนวนเครื่องประกอบจังหวะไปตามความนิยมของท้องถิ่นนั้นๆ         แต่เดิมกลองแอวเป็นกลองที่อยู่ประจำตามวัดเกือบทุกอารามในจังหวัดทางภาคเหนือ ใช้ตีเป็นสัญญาณประจำวัด เช่น ตีเป็นกลองเพล ตีเป็นสัญญาณชุมนุมสงฆ์ในพิธีสังฆกรรม หรือรวมกระทำกิจวัตรอื่นๆ และใช้ร่วมในงานบุญต่างๆ เช่น แห่นำขบวนครัวตาน หรือเมื่อมีงานฉลองศาสนสถานของวัดที่เรียกว่า ปอยหลวง งานบวชเณรที่เรียกว่า ปอยลูกแก้ว ซึ่งถือเป็นงานที่สำคัญมาก         นอกจากนี้ยังมีการนำมาประกวดแข่งขันประชันเสียงกัน ซึ่งจะจัดในระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ซึ่งตรงกับเดือนอ้ายเดือนยี่ในภาคกลาง หรือใช้แห่ประกอบการฟ้อน เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ในปัจจุบันนิยมนำมาแห่ในขบวนสำคัญต่างๆ โดยทั่วไป รวมถึงการแสดงบนเวทีให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้ชมอีกด้วย                                                                                  

2. [PDF] กลองแอว

 • การประสมวงกลองที่มีกลองแอว เป็นหลักเรียกว่า “วงตึ่งนง” โดยปกติการตีกลองแอว จะบรรเลง. ร่วมกับเครื่องตีด้วยกันคือ กลองตะหลดปด สว่า และฆ้อง โดยตีเป็นเครื่องประกอบจังหวะซึ่งกันและกันไป. ตลอด ใน ...

3. วงดนตรีพื้นเมือง

 • วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ คือวงดนตรีที่คนในท้องถิ่นภาคเหนือได้คิดค้นจัดวงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีในท้องถิ่นภาคเหนือเอง ได้แก่ กลองขนาดใหญ่ (กลองแอว) ฉาบ ฆ้องหุ่ย ปี่จุม เป็นต้น นำมาผสมวงเพื่อใช้ ...

  (Video) สื่อการเรียนการสอนด้านดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่อง วงกลองตึ่งโนง

 • วงดนตรีพื้นเมือง              วงดนตรีพื้นเมือง คือวงดนตรีที่คนในท้องถิ่นคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้บรรเลงเพื่อความบันเทิงหรือประกอบการแสดงชุดต่าง ๆ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นเครื่องดนตรีที่ท้องถิ่น นั้น ๆ จัดทำขึ้นเอง ส่วนมากเป็นแบบง่าย ๆ วัสดุที่ใช้ทำเป็นวัสดุหาง่าย ๆ ในท้องถิ่นนั้น ๆ               วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ               วงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ คือวงดนตรีที่คนในท้องถิ่นภาคเหนือได้คิดค้นจัดวงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีในท้องถิ่นภาคเหนือเอง ได้แก่ กลองขนาดใหญ่ (กลองแอว) ฉาบ ฆ้องหุ่ย ปี่จุม เป็นต้น นำมาผสมวงเพื่อใช้บรรเลงประกอบการขับร้องและประกอบการแสดงการฟ้อนต่าง ๆ ของภาคเหนือ เช่น วงสะล้อซอซึง เป็นต้น               วงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้

4. กลองตึ่งนง - เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคเหนือ

 • Nov 18, 2015 · กลองแอวเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเหนือ ประเภทเครื่องตีชนิดขึงด้วยหนัง หน้าเดียว เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่าและชนชาติไทยใหญ่ จัดเป็น กลองประเภทเดียวกับกลองหลวง ...

 • กลองแอวเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเหนือ ประเภทเครื่องตีชนิดขึงด้วยหนัง หน้าเดียว เป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่าและชนชาติไทยให...

  (Video) กลองแอว, กลองตึ่งโนง กลองตกเส้ง คือกลองล้านนาที่มีชื่อหลายชื่อแล้วแต่ท้องถิ่น

กลองตึ่งนง - เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคเหนือ

5. กลองแอว และกลองปู่จา ศรัทธาชุมชนลาว(ยวน) - ARIT KPRU

 • กลองแอว เป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือ มีลักษณะคล้ายกับกลองยาว แต่ใหญ่และยาว ... วงกลองตึงโน่งให้เห็นสิ่งนี้น่าจะเป็นหลักฐานถึงการสืบสานการเล่นเครื่องดนตรีของ ...

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

กลองแอว และกลองปู่จา ศรัทธาชุมชนลาว(ยวน) - ARIT KPRU

6. krungsri กลองแอวเมืองลำพูน บ้านแสนสุข :: Ban San Suk.com

 • กลองแอวเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ใช้ตีเพื่อความสนุกสนานในเทศกาลงานบุญ งานประเพณีต่างๆ รูปทรงของกลองแอวมีลำตัวกลองยาว ภายในขุดกลาง หน้ากลองขึงด้วยหนังวัว มีสามขนาด ...

  (Video) ดนตรี ม.1 ประเภทของวงดนตรีพื้นบ้าน

 • krungsri,¡ÅͧáÍÇàÁ×ͧÅÓ¾Ù¹,ºéÒ¹áʹÊØ¢,Ban San Suk,·èͧà·ÕèÂÇ,·Õè¾Ñ¡,¹Ñ¡ªÔÁ,ÊØ¢ÀÒ¾, àÊÃÔÁÊÇÂ,¸ÃÃÁÐ

7. [DOC] เครื่องดนตรีภาคต่างๆ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ วงดนตรีพื้นบ้าน

 • Sep 8, 2015 · ใช้บรรเลงในวงกันตรึม เป็นปี่ประเภทลิ้นคู่ เช่นเดียวกับปี่ใน. 3 ... ๑.วงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ประกอบไปด้วยวงกลองแอว วงสะล้อ-ซึง วงกลอง ...

8. แบ่งตามภาค - เครื่องดนตรีไทย

 • ภาพ:พิณ ภาพ:โปงลาง. แคน. ภาพ:แคน. นอกจากนี้ยังมีวงพิณพาทย์และวงมโหรีด้วยชาวบ้านแต่ละกลุ่มก็จะบรรเลงดนตรีเหล่านี้กันเพื่อ ...

  (Video) วงกลองแอวเมืองน่าน (มงโมงอุ่ย)

 •   เครื่องดนตรีแต่ละภาคเป็นดนตรีพื้นบ้านที่ถ่ายทอดก…

แบ่งตามภาค - เครื่องดนตรีไทย

9. ประวัติความเป็นมาดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ

 • วงดนตรีสะล้อซอซึงเมืองลับแล ในยุคแรกจะเป็นเครื่องดนตรี ... ตะหลดปด กลองตึ่งโนง กลองสะบัดชัยโบราณ · ประวัติความเป็นมาดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ...

 • วงดนตรีสะล้อซอซึงเมืองลับแล ในยุคแรกจะเป็นเครื่องดนตรีป…

  (Video) เปิดวงส่งนางไห | โปงลาง วนศ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์-นครราชสีมา | งานเที่ยวเมืองไทยปี 2562【Isan Lam Ploen】

ประวัติความเป็นมาดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ

Videos

1. สังเกตุแอวมือพืณและมือกลอง แข่งดนตรีพื้นบ้าน วงภูไทศิลป์ถิ่นเต่างอย
(ตุ้ม พิณซิ่งสะเดิดToompinzing)
2. สื่อการเรียนการสอนด้านการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ชุด กลองมองเซิง
(วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
3. วง "ลัฏฐิวัน" สืบสานเสียงกลองเมืองเหนือ
(Thaibunterng ThaiPBS)
4. วงดนตรีพื้นบ้าน ม.1
(ครูข้าวตู)
5. กลองสะบัดชัย
(เสกสรร ปั้น Youtube)
6. วิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 เรื่อง วงดนตรีพื้นเมือง
(KruNooDee 🎵)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5229

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.